Blogid liikme suurenemisel

Ei ole mingit kahtlust, et riigieelarve sees on arvukalt kulude ümbertõstmise ja kärbete võimalusi, aga struktuursete reformide kõrval on riigieelarve seisukohalt sama kaaluga teema ka tulude suurendamise küsimus. Tavaliselt tekitab probleeme see, et soojuspump pannakse enda hoone suhtes varjatud küljele või silma eest ära — nii satuvad seadmed tihti suunaga naaberkinnistu poole.

Blogid liikme suurenemisel

Kuigi ajalugu ei pruugi korduda, tõstis Euroopa Keskpank eelmise majanduse tõusutsükli ajal baasintressimäära sellises ulatuses umbes pooleteise aasta jooksul. Kui inimene arvab, et tal on suurema laenumakse tegemiseks piisavalt sääste või et ta on võimeline oma muid väljaminekuid vajadusel kärpima, ei pruugi laenuintressimäära fikseerimine olla vajalik.

Eestis tegutseb alates tänasest advokaati Alates tänasest kuulub Eesti Advokatuuri advokaati, mida on rohkem kui kunagi varem. Advokatuuri kantsleri Kristel Voltenbergi sõnul saavad keerulisest advokaadieksamist läbi vaid pooled soovijatest, kuid nii nõudlus kvaliteetse õigusteenuse järele kui ka tublide juristide soov advokaadiks saada on jätkuvalt kõrged. Advokatuuri kantsleri Kristel Voltenbergi sõnul võib liikmete arvu suurenemise taga olla mitmeid põhjuseid nagu töömahtude suurenemine ning õiguskeskkonna muutumine järjest keerulisemaks ja detailsemaks. Põhjus võib peituda ka edaspidistes võimalikes piirangutes juristidele kohtumenetlustes osaleda. Advokaadiks saamiseks peab olema omandatud õigusteaduste magistrikraad, praktika mõne vandeadvokaadi käe all ning tuleb sooritada advokaadieksam.

Küll aga tuleb arvestada, et muutuva intressimäära korral võib laenumakse suureneda üsna ootamatult. Fikseeritud intressimäära korral on aega uue olukorraga kohanemiseks rohkem, sest laenumakse muutub alles kindlaksmääratud fikseerimisperioodi lõppedes.

Blogid liikme suurenemisel

Laenumaksete ootamatu suurenemise riski kõrval tuleb arvestada sedagi, et kogu laenuperioodi jooksul kokku peaks muutuva intressimäära kasutamine üldjuhul olema kokkuvõttes soodsam. See tähendab, et makstes bensiini eest tanklas 1,34 eurot liitrist, on tolle bensiiniliitri tegelikuks hinnaks 1, eurot.

Olgu märgitud, et samal ajal on puhta bensiini hind ilma etanoolita pea 8 senti soodsam ehk 1, eurot liitrist.

Blogid liikme suurenemisel

Biokütuse mõju diislikütuse hinnale on väiksem. Seetõttu on igati tervitatav seadusandja kavatsus peatada pankrotiavalduse esitamise kohustus eriolukorra ja sellele järgneva kahe kuu ajaks. Tänu eeltoodud seadusemuudatusele saaksid juhatuse liikmed keskenduda lahenduste otsimisele ega peaks seejuures riskima isikliku vastutusega.

Blogid liikme suurenemisel

Kui eriolukorrast kahe kuu möödumisel on ühing jätkuvalt maksejõuetu, on juhatuse liige kohustatud siiski pankrotiavalduse esitama. Seega on kavandatava seadusemuudatusega näol tegemist selgelt eriolukorra aegse hingetõmbepausiga, mitte fundamentaalse muudatusega õiguskorras ning keeruliste olude möödumisel taastub endine olukord.

Blogid liikme suurenemisel

Esiteks jääb püsima kohustus, et juhatuse liikmed peavad hüvitama ühingule pärast maksejõuetuse ilmnemist ühingu nimel tehtud maksed, mille tegemine vaadeldavas olukorras ei olnud kooskõlas korraliku ettevõtja hoolsusega. Senised andmed näitavad, et advokatuuri liikmeskonna kasv jätkub, ulatudes Oleme pööranud palju tähelepanu sellele, et advokaatide töö kvaliteet oleks määratletud ja kontrollitav.

Võrdluseks näiteks kavandatava lastetoetuse reformi maksumus oleks miljonit eurot aastas. Eeltoodu sunnib küsima, millised võimalused on riigil veel kasutamata, selleks, et ilma maksusid tõstmata või uusi makse kehtestamata tulusid suurendada.

Eelarve arutelude lähteseis on erakordselt pingeline, avaliku sektori erinevate valdkondade palgaootused on suured, lisarahastamist vajab haridus ja kultuur, lisaraha nõuab laste- ja peretoetuste suurendamine ning senise süsteemi ümberkorraldamine. Ei ole mingit kahtlust, et riigieelarve sees on arvukalt kulude ümbertõstmise ja kärbete võimalusi, aga struktuursete reformide kõrval on riigieelarve seisukohalt sama kaaluga teema ka tulude suurendamise küsimus.

Eelmisel nädalal avalikustatud Rahandusministeeriumi prognoos tõstis majanduskasvu ootuseid, millest tulenevalt tõsteti ka suurema osa maksutulude laekumise prognoose.