Votab koik liikmete suurused

Kui kutse taotleja seda soovib, selgitab kutsekomisjon kutsekomisjoni esimehe määratud korras eksamitulemusi. Tulu, mida Ühing saab vastavalt oma eesmärkidele korraldatavatest üritustest ja õppematerjalide- ning vahendite müügist. Uue liikme ametiaeg lõpeb samal ajal, kui oleks lõppenud väljalangenud liikme ametiaeg. Kui soovid astuda Naiskodukaitsesse, vaata siia või võta ühendust, Naiskodukaitse instruktor Svetlana Aug tel või sveta naiskodukaitse.

Vajalikud koopiad dokumentidest saab teha ka maleva staabis kohapeal.

Votab koik liikmete suurused

Järgmiseks leia Kaitseliidu liikmete hulgast endale kaks soovitajat. Kui Sa Kaitseliidust kedagi ei tunne ja soovitajad puuduvad, võid saada võimaluse end allaüksuse juhatusele tutvustada ning enne liitumist tutvuda allüksuse tegevuse ja liikmetega, osaleda Kaitseliidu üritustel ja leida soovitajad.

Kaitseliidu liikmeks vastuvõtmise otsustab allüksuse juhatuse ettepanekul Lääne maleva pealik.

Votab koik liikmete suurused

Kui Sul on juba olnud kokkupuuteid kodukoha Kaitseliidu allüksusega ja tunned selle kaitseliitlasi, võid toimida ka vastupidises järjekorras, see tähendab esmalt võtta kontakti allüksusega, seejärel täidad ära sooviavalduse, sinna juurde kuuluva ankeedi, hangid tervisetõendi perearstilt, leiad soovitajad, teed passipildid. Siis pöördud Lääne maleva staapi Lahe 17, Haapsalu ja võtad kaasa kõik eelpool loetletud dokumendid ning koopiad.

Kui soovid astuda Naiskodukaitsesse, vaata siia või võta ühendust, Naiskodukaitse instruktor Svetlana Aug tel või sveta naiskodukaitse.

Votab koik liikmete suurused

Liikmeks astumisega võtab isik endale vabatahtlikult kõik need kohustused, mida Kaitseliidu liige peab täitma. Vastavalt Kaitseliidu keskkogu Kaitseliidu liikmemaksu saab maksta pangaülekandega Kaitseliidu kontole.

Votab koik liikmete suurused

Palun tutvu ka Kaitseliidu seduse ja kodukorraga. Kaitseliiduga liitumiseks kohustuslike dokumentide loetelu.