Liikme suuruse viljastamine

Kunstlikud meetodid lahutavad seksuaalakti kahte funktsiooni abikaasasid ühendava ja sugujätkava , mida Katoliku kirik peab lahutamatuteks. Ülejäänud konfessioonide käsituses peetakse lubatavaks ka teisi pereplaneerimise võimalusi. Iga raskustesse sattunu vajab palvetuge ja pädevat nõustamist. Peene kanüüliga valitud embrüo d tutvustatakse tavaliselt mitte rohkem kui 2 nende ülekandmiseks Emakas.

Tervishoiuteenuse hüvitis tervishoiuteenuse osutamisel välisriigis 1 Haigekassa võib anda käesoleva seaduse § 27 lõikes 2 nimetatud loa või sõlmida samas lõikes nimetatud lepingu kindlustatud isiku või tema seadusliku esindaja taotluse alusel, kui: 1 taotletavat tervishoiuteenust ega sellele alternatiivset tervishoiuteenust ei saa kindlustatud isikule Eestis osutada; 2 taotletav tervishoiuteenus on kindlustatud isikule näidustatud; 3 taotletaval tervishoiuteenusel on tõendatud meditsiiniline efektiivsus; 4 taotletava tervishoiuteenuse eesmärgi saavutamise keskmine tõenäosus on vähemalt 50 protsenti.

Ravikindlustushüvitiste saamise piirangud 1 Kui kindlustatud isik ei täida arsti või pereõe määratud meditsiiniliselt põhjendatud ravi, kaotab ta õiguse ravikindlustushüvitisele seoses haigusjuhtumiga, mille ennetamiseks või mille vastu oli määratud ravi otseselt suunatud.

Zoom Liikmete jarjekord Liikme suurenemine on voimatu

Kindlustuskaitse ulatus 1 Haigekassa võtab kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse nende tervishoiuteenuste eest, mis on kantud haigekassa tervishoiuteenuste loetellu ja on osutatud meditsiinilistel näidustustel. Nimetatud piirmäära ei kohaldata käesoleva seaduse § 33 lõikes 2 sätestatud juhul.

Kondoomid liikme suuruse suurus 14 cm Liikmete teadaanded