Video kursused liikme suurenemisel,

Ajajuhtimine ja eesmärkide seadmine: Praktiline seminar oluliste stressiallikate paremaks reguleerimiseks. Seminar: "Vaimne tervis ja häbimärk" Stigma Mis on üks suurimaid erinevusi vaimse ja füüsilise tervise murede vahel?

Läbiviimise põhimõtted: Kursusele võetakse maksimaalselt 20 kursuslast.

Video kursused liikme suurenemisel

Kursusele eelneb kodutöö. Kursus koosneb lähiõppest ja eelnevast iseseisvast tööst kodutööst. Lähiõpe viiakse läbi teooriatundide ja harjutustena ühel nädalavahetusel.

Video kursused liikme suurenemisel

Iseseisva tööna kursuslane töötab iseseisvalt läbi avaliku esinemise põhitõdesid tutvustava lühimaterjali ning analüüsib kahte kuni viie minuti pikkust avaliku esinemise juhtumi videot. Lähiõppes on põhirõhk kursuslaste esinemisharjutuste läbiviimisel ja sooritusjärgsel analüüsil treeningul, viieliikmelistes gruppides.

Minu struktuur Teised omadused Hea abistaja edukaks tööks on pidevalt uuendatud "partnertoodete hinnang", mis põhineb viimase 30 päeva müügi arvul. Esimene koht antakse kaubale kõige kõrgema müügi summaga ja lisakohti jagatakse kahanevas järjekorras. Evgeny kutsub teid teenima nelja tasandi partnerluse programmis.

Kursuslaste eelteadmiste ja -oskuste kaardistamiseks kursuse alguses viiakse läbi lühikese ettevalmistusajaga improviseeritud lühiajaline etteaste etteantud põhisõnumi edastamiseks. Kursuse jooksul valmistavad ette ja esitavad kursuslased pikemaajalist ja põhjalikumat kaks esinemist teooriatundides omandatu baasil. Sooritust analüüsitakse enesega vastandamise meetodil videotreeningu käigus treeneri juhtimisel toetudes hindamiskriteeriumitele hindamistabel.

Video kursused liikme suurenemisel

Treeningu lõpetuseks on kursuslasel tegevusraamatus määratletud oma õpivajadus ja kirjas tegevusplaan, mille juurde jääda ja mida teisti teha. Õppetöö kursusel on üles ehitatud soodustamaks kursuslaste sotsiaalse ja enesemääratluspädevuse suurenemist.

Oma praktilist esinemiskogemust analüüsides ja reflekteerides iseennast, õpitakse tundma enda nõrku ja tugevaid külgi. Kursus loob võimaluse tagasiside andmise ja vastuvõtmise võime arenguks.

Kursuslane on vähemalt keskharidusega või omandab seda. Naiskodukaitsjast kursuslasel on läbitud BVÕ. Noortejuhist kursuslasel on läbitud Vabatahtliku noortejuhi kursus. Hoiakud: Kursuslane on positiivse ellusuhtumisega ja väärtustab elukestvat õpet. Kursuslane on organisatsiooniteadlik ja oma arengust huvitatud.

Kursus annab läbi praktiliste õpisituatsioonide ja aktiivõppe võimaluse ennast ootamatutes olukordades proovile panna ja iseendast rohkem teada saada. Väljastatavad dokumendid: Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga. Kursuslasele esitatavad nõuded: Kursuslane on vähemalt keskharidusega või omandab seda.

Mis on depressioon — kas moesõna või reaalne haigus?

Kursusele registreerimine: Kandidaadid palume