Liikme suurus 20. aastal muutub liikmemaksu suurus | ESTA

Linna- ja vallavolikogu liikmeks olemise keeld § Taolisse suurusjärku jääks tõenäoliselt ka Randjärve tasu.

Kas Laine Randjärv ikkagi asub tööle ihaldatud kõrgepalgalisel kohal?

Eesti Kontserdis ollakse rahulolematud 29 Koosseisu lõpuni ja kuni valimisteni olen veel riigikogus. Valimistel aga enam ei osale," kinnitas Randjärv sotsiaalmeedias.

Liikme suurus 20

Uue juhi ametiaeg Eesti Kontserdis algab 1. Kui Randjärv asuks kohe 1. Hüvitist makstakse ainult juhul kui parlamendisaadik on riigikogu koosseisu lõpuni ning tema volitused lõppevad seoses uue riigikogu koosseisu ametisse nimetamisega.

Vastavalt riigikogu liikme staatuse seadusele makstakse riigikogu liikme volituste lõppemise korral talle ühekordset hüvitist, mis on kas kuus ametipalka või kuni kolm ametipalka.

Liikme suurus 20

Riigikogu liikme ametipalk on eurot ja 40 senti. Suhtun sellesse nii: tegemist on seaduse alusel väljamakstava hüvitisega, mille saavad kõik riigikogu liikmed, kes on olnud ametis vähemalt 1 aasta ning lahkuvad riigikogust pärast volituste lõppemist.

Liikme suurus 20

Mina olen olnud riigikogus 8 aastat, enne seda 4 aastat minister, kus olin samuti riigikokku valitud mandaadi alusel. Olen oma tööd riigikogus ja valitsuses kõik need 12 aastat südamega teinud, mistõttu võtan seaduse poolt ettenähtud hüvitise vastu," kirjutas Randjärv sotsiaalmeedias.

Liikme suurus 20

Kui isik oli riigikogu liige alla aasta, makstakse talle hüvitisena summa, mille suuruseks on riigikogu liikme ametipalk vastavalt tema poolt riigikogu liikmena järjest töötatud ajale, kuid mitte rohkem kui riigikogu liikme kolme kuu ametipalk. Kui isik oli riigikogu liige vähemalt ühe aasta, makstakse talle hüvitisena summa, mis on võrdne riigikogu liikme kuue kuu ametipalgaga.

Liikme suurus 20

Riigikogu liikme staatuse seadus sätestab, et riigikogu liikme volitused loetakse lõppenuks riigikogu järgmiste valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast. Laine Randjärv on öelnud, et järgmistel valimistel ta ei kandideeri.

Liikme suurus 20

Kui riigikogu liige astub tagasi, makstakse talle hüvitist üksnes juhul, kui ta oli riigikogu liige vähemalt ühe aasta. Hüvitise suurus on sellisel juhul riigikogu liikme kolme Liikme suurus 20 ametipalk.

  • Juhatuse liikme tasustamine 1 Kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti, võib juhatuse liikmele maksta tasu.
  • Mittetulundusühingute seadus – Riigi Teataja