Polli suuruse kusitlus, Veebiküsitlus: Reformierakonna ja EKRE toetus võrdsustus | Eesti | ERR

Käesoleva uuringu tulemused on laiendatavad Eesti vastavas vanuses elanikkonnale. Nii seaduseandjad kui ka teadlased on mures elurikkuse vähenemise ja sellega seotud looduse pakutavate ökosüsteemi teenuste kahjustamise pärast. Uuringu käigus küsitleti kokku Eesti elanikku vanuses 18—74 eluaastat ning käesoleva uuringu tulemused on laiendatavad vastavas vanuses Eesti elanikkonnale.

Zingpoll on online küsitlus tegija, mis pakub kasutajatele lihtne vahend, et luua ja jagada küsitluse ajal, igal pool, via enamik seadmeid internetiühendust.

Küsitlus tulemus on visualiseeritud erinevaid graafikuid; ja saab eksportida andmeid aruandlus ja analüüs web-app. Võite kindlustada oma küsitluse parooliga ja kergesti jagada oma sõprade e-posti teel, teised rakendused ja SMS.

Kasutage Zingpoll oma otsust abimees!

Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll koostöös uuringufirmaga Norstat viis Uuringu käigus küsitleti kokku Eesti elanikku vanuses 18—74 eluaastat ning käesoleva uuringu tulemused on laiendatavad vastavas vanuses Eesti elanikkonnale. Uuringu käigus küsitleti kokku Eesti elanikku vanuses 15 aastat ja enam. Käesoleva uuringu tulemused on laiendatavad Eesti vastavas vanuses elanikkonnale.

Käesoleva uuringu tulemused on laiendatavad Eesti vastavas vanuses elanikkonnale. Samas on nii oma kulude ja tulude planeerimisel kui ka finantsteenuste kasutamisvõimalustes kasvuruumi.

Keskkond Hiljuti ajakirjas Ecology Letters avaldatud artiklis jõuavad eri maade teadlased järeldusele, et õitsevad taimeribad ja puiskoridorid põldude kõrval pakuvad lisaks silmailule ka selliseid põllumajandusele olulisi ökosüsteemi teenuseid nagu kahjuritõrje ja tolmeldamine. Põllumajandussaaduste üha kasvava nõudluse tõttu kasutavad tootjad loodusressursse järjest intensiivsemalt. Seetõttu väheneb kriitiliselt elurikkus ning vaesuvad maastikud.

Uuringu raames küsitleti Eesti elanikku ning uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade elanikkonna usulistest vaadetest ning religiooni ja teiste eluvaldkondadega seotud hoiakutest ja uskumustest. Keskmiselt suurenes looduslik kahjuritõrje ka hekiga piirnevatel põldudel, kuid see mõju oli muutlikum ega polnud kokkuvõttes statistiliselt usaldusväärne.

Peenise Kuidas moota mootmeid

Looduslik kahjuritõrje muutus põllu servast kaugenedes eksponentsiaalselt väiksemaks. Looduslik tolmeldamine oli erinevatel uurimisaladel väga muutuv ning statistiliselt olulist erinevust ei leitud.

  • Uuring: õitsvate taimedega põlluribast võib põllu kõrval olla palju abi | Keskkond | ERR
  • Foto liikmete parast kasvamist

Samas leiti, et tolmeldamine suurenes õitsevate taimeribade naabruses ja vähenes taimeribast kaugenedes hüppeliselt. Sellist erinevust ei leitud kontrollpõldudel, kus taimeribad puudusid.

Mida peate liikme pikkuse suurendamiseks sooma

Lisaks leiti, et looduslik tolmeldamine suurenes, kui taimede liigiline mitmekesisus ribal oli suurem: näiteks 25 taimeliigiga ribal kasvas tolmeldamine 52 protsenti. Koos maastiku lihtsustumisega vähenes samas tempos ka tolmeldamine.

Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde? Tõlgi kirjeldus tagasi inglise Ameerika Ühendriigid keelde Tõlgi Zingpoll is an online poll maker, which provides users a simple tool to create and share a poll anytime, anywhere, via most of devices with an Internet connection. The poll result will be visualized in various types of charts; and can exported to data for reporting and analysing in web-app. You can secure your poll with password and can easily share to your friends via email, other applications and SMS. Use Zingpoll as your decision helper!

Kokkuvõttes näitas uuring õitsevate taimeribade kasulikku mõju looduslikule kahjuritõrjele, kuid seda ei saanud otseselt seostada suuremate saakidega. Looduslik kahjuritõrje suurenes keskmiselt 16 protsenti üle kogu andmestiku.

Kuidas lopetada suumiks liige

See tulemus on väga oluline näitaja, sest annab katselise tõestuse, et õitsevate taimedega rohumaaribad vähendavad kahjurite survet erinevatel põllukultuuridel, erinevates maastikulistes kontekstides ja erinevates geograafilistes regioonides.