Kuidas suurendada parlamendiliige rahvavahendiga,

Jälle tuleb kord öelda — päris pragmaatiline koalitsioon sattus. Igaühel on õigus saada eestikeelset õpetust. Põhiseaduses loetletud kõigi ja igaühe õigused, vabadused ja kohustused on võrdselt nii Eesti kodanikel kui ka Eestis viibivatel välisriikide kodanikel ja kodakondsuseta isikutel. Igal väljaantaval on õigus vaidlustada väljaandmine Eesti kohtus.

Peale eelnõude valmistab komisjon oma valdkonna tähtsaimatel teemadel ette arutelusid Riigikogus. Nii toimus näiteks Komisjoni viimaste aastate tegevusest võib veel esile tõsta kultuuriruumi mitmekesise arengu ja kultuuris osalemise soodustamiseks vastu võetud kultuuripoliitika põhialuseid.

Laiemat kõlapinda on leidnud ka põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning selle muudatused, samuti kõrghariduse rahastamise muudatused. Riigikogu ja KOVide valimised ühel ja samal aastal Ühtlustada riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tsüklid selliselt, et mõlema esinduskogu valimised toimuksid samal kalendriaastal — riigikogu valimised märtsikuus ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimised oktoobrikuus.

Selgitus: Ühitada tuleks ka riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistsüklid.

Kuidas suurendada parlamendiliige rahvavahendiga

Praegused valimistsüklid on ajastatud selliselt, et üldistatult toimuvad iga kahe aasta tagant ühe või teise esinduskogu valimised lisaks vahepeal Euroopa Parlamendi liikmete valimised. See tekitab olukorra, kus erakonnad ja esinduskogude liikmed tegelevad pidevalt ühtedeks või teisteks valimisteks ettevalmistamisega ning kaovad nii fookus kui ka julgus teha esinduskogu liikmena sisulist tööd ja võtta vastu otsuseid.

Samuti võib täheldada kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste raames üleriigilise tähtsusega küsimuste arutamist ning teisalt riigikogu valimiste raames kohalike küsimuste üle debattide pidamist. Selleks, et anda nii riigikogu kui ka kohaliku omavalitsuse volikogu liimetele pikemaajalist töörahu, ning arvestades, et Eesti kui väikeriigi puhul on mitmetel valimisdebattide küsimustel nii kohalik kui ka riiklik mõju, tuleks riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistsüklid ühtlustada selliselt, et mõlema esinduskogu valimised toimuksid samal kalendriaastal.

Kaotada riigikogulaste kuluhüvitised, vajadusel tõsta nende palka Selgitus: Riigikogu liikmetele tuleb maksta väärilist palka ning kompenseerida vahetult tööga seotud kulutused nt lähetused. Riigikogu liikmete kuluhüvitiste praegune süsteem on riigikogu mainet kahjustav ja tekitab tarbetut töömahukat administreerimist, mistõttu tuleks see sellisel kujul kaotada.

Muuta maakonnad kohalikeks omavalitsusteks Selgitus: Viia läbi haldusreformi teine etapp, kujundades maakondadest kohaliku omavalitsuse üksused.

Erakond Rahva Tahe

Sellest tõukuvalt teeb SA ettepanku muuta Põhiseaduse § lg 1 ja asendada seal sõna «vallad» sõnaga «maakonnad». Praegu kehtiv sõnastus Põhiseaduse § «Kohaliku omavalitsuse üksused on vallad ja linnad. Erandina võiksid säilida vaid neli omavalitsuslikku linna nagu Tallinn, Tartu, Pärnu ja Narva. Piirata järjestikku Riigikogu liikmeks oleku aega kahe koosseisuga juhul, kui Riigikogu valimised jätkuvad nn suletud nimekirjade alusel.

Vähendada Riigikogu liikmete arvu ja määrata uueks liikmete arvuks Selleks teha asjakohane muudatus Põhiseaduse § 60 lg 1 esimeses lauses. Ühtlustada Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tsüklid selliselt, et mõlema esinduskogu valimised toimuksid samal kalendriaastal — Riigikogu valimised märtsikuus ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimised oktoobrikuus.

 • «Вот где кольцо! - подумал .
 • Kuidas suurendada 5 cm liiget majas
 •  Ладно, - нахмурилась Сьюзан.
 • Erakond Rahva Tahe – Vikipeedia
 • Liikme suurus 17 Summer Guy
 • Kust alustada liikme suurenemist
 • Eesti Vabariigi põhiseadus – Riigi Teataja

Vähendada Riigikogu komisjone ning täpsustada nende pädevust. Välja töötada uus Riigikogu töökorra seadus ning kehtestada seadusest madalama aktiga uus kodukord. Küll on nüüd mõningane kindlus, mis juhtub EL-is. Kuid mängureeglid selles kriisis kehtestasid USA ja Hiina.

Nemad otsustasid esimestena, et majanduse elavdamiseks investeeritakse triljonitesse ulatuvaid summasid. Kui EL ei oleks selle mänguga kaasa läinud, siis oleksime näinud, kuidas hiinlased ja ameeriklased ostavad üles kõik paljulubavad ettevõtted EL-is ja meist saanuks siis alltöövõtjad ja töötajad kellegi teise teenistuses.

EL on Hiina kritiseerimisel väga ettevaatlik, et mitte öelda lödi. Päris nii see pole, et EL kui tervik oleks Hiina kritiseerimisel väga tagasihoidlik. Aga selge on ka see, et mõnel suurel liikmesriigil on Hiina suunal pragmaatilised huvid ja seetõttu ollakse tagasihoidlikud oma kõnepruugis. Kuni meie kõhkleme, ostab Hiina pool maailma üles ja ehitab tunneli Helsingist Tallinnasse. Tunneli ehitamisega niisama lihtsalt ei lähe. See, et hiinlastel on vahendeid, ei tähenda, et nad investeeriksid sinna, kui tasuvus on aegade hämaruse taga.

Aga te ju näete nende maailma ülesostmise poliitikat.

 • Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.
 • Video Kuidas suurendada peenise liige
 • Eesti Euroopa Parlamendi liige Andrus Ansip, peaminister ja siis viis aastat Euroopa Komisjoni asepresident, on praeguse valitsuse sõnakas kriitik.
 • Andrus Ansip: ma ei tahaks rahva kannatust enam proovile panna | Eesti | ERR
 • Suurenenud fotoliikmed enne ja parast
 • Kuidas suumida ja nou anda
 • Kultuurikomisjon - Riigikogu

Jah, seda saab näha küll, aga mitte niivõrd Eestis. Kuigi ka meil on olnud viimasel ajal [meedias] artikleid, kuidas hiinlased näitavad siin enda aktiivsust, näiteks turvaettevõtteid ostes.

Aga Eesti paistab EL-is silma eelkõige sellega, et Hiina investeeringute osatähtsus on üks madalamaid. Sellest on saanud ka Eesti konkurentsieelis, sest Lääne investeeringud tahavad minna sinna, kui Hiina omasid nii palju ees ei ole. Teie teate Euroopa Komisjoni endise digivolinikuna, kas Huawei ja 5G võrgu kombinatsioon on saatanast. Meil on põhjust olla väga ettevaatlikud, kui räägime Huaweist.

Sest Hiinas võeti vastu uus julgeolekuasutuste seadus, mis ütleb ühemõtteliselt, et kõik tootjad — tegelegu nad tark- või riistvaraga — peavad tegema koostööd Hiina luureasutustega. Hiina suursaadik võib ju öelda, et Huaweid see ei puuduta ja nemad sellist koostööd ei tee Jah, meil on põhjust olla ülimalt ettevaatlikud ja Euroopa Komisjon on ka vastavad soovitused andnud, mida — nagu tundub — Euroopas järjest enam järgitakse.

USA on EL-i kõige lähem koostööpartner.

Nii peakski suhtuma. Aegajalt on see küllalt raske, sest oleme harjunud, et maailma kõige võimsam riik on väga ettearvatava käitumisega, kuid Donald Trumpi suur eesmärk on olla mitte-etteaimatava käitumisega president. Olgu see ameeriklaste enda valida. Mulle tundub, et Joe Biden on inimene, kelle käitumine on etteaimatav ja kes presidendina juhiks Ameerika Ühendriike nii, et ka USA käitumine oleks etteaimatav.

Eestile oleks see soodsam kui etteaimamatu käitumisega maailma kõige võimsam riik. Eks see viitab probleemidele, mis on endiselt lahenduseta nii USA-s kui ka Euroopas. Eestis on raske mõista, et must elu loeb, meil ei ole kunagi olnud kolooniaid, me ei ole kedagi ekspluateerinud orjadena. Meile jääb see teema pisut kaugeks.

Aga Brüsselis näen, kuidas kindral Stormsi kuju on punase värviga üle kallatud. Tema oli see, kes [kuningas] Leopold II ajal Kongos vastutas 10 miljoni kongolase tapmise eest. Ja kui meenutame, et see kõik sündis Me teame köndistamisest Kongos, kui inimesed ei suutnud kautšukki piisavalt korjata, siis neil raiuti maha käsi või jalg ja nii palju, kui palju jäi puudu "täitmata plaanist".

Veel minu eluajal koheldi kongolasi kui rääkivaid loomi ja võeti neilt ära lapsi kui kassidelt poegi. See äng on inimestes Kuidas suurendada parlamendiliige rahvavahendiga ja ajalooga ei ole paljudes Lääne-Euroopa riikides, ka USA-s veel selget sotti tehtud.

Hollandi peaminister ütles hiljaaegu, kui temalt küsiti sama küsimust, mida teie minult, et need inimesed, kes sel teemal rääkida võiksid, on juba surnud ja jätame need teemad sinnapaika. Ei saa rääkimata jätta, ajalugu tuleb selgeks rääkida.

Ühesõnaga, teie mõistate, miks USA-s ja Euroopas minevikumeeste monumente maha võetakse, põhjuseks koloniaalaja teod? Jah, need teod on olnud küllalt võikad. Teil on ette näidata Euroopa Komisjoni digivoliniku edulugu — rändlustasude kaotamine, mida teavad kõik euroliidu kodanikud, kes EL-is reisivad. Komisjoni iga liige vist ametiaja lõpul sellist tulemust ette näidata ei saa? Kes see koera saba ikka kergitab, kui ise ei kergita Rändlustasude kaotamisega alustati juba mõnda aega varem, aga ei jõutud kuhugi.

Viimase viie aastaga jõudsime meie lahenduseni. Viis minutit kõneaega maksad rändluse eest nagu kodus — aastas, viie päeva jooksul. Viis sms-i viie päeva jooksul aastas.

Kuidas suurendada parlamendiliige rahvavahendiga

Ja siis veel viis megabaiti ka viie päeva jooksul aastas. Mitte tasuta, vaid maksad nagu kodus. Alustasime peaaegu olematusest ja jõudsime lõpuks rändlustasude kaotamiseni. Või siis digitaalse sisu kaasaskantavuse lubamine.

Kuidas suurendada parlamendiliige rahvavahendiga

Vanasti — aga mitte väga ammu — oli nii, et kui sul oli koduriigis soetatud ligipääs digitaalsele sisule ja läksid naaberriiki, siis sa sellele enam ligi ei pääsenud. Praeguseks on see unustatud, inimesed ei mäletagi, et olid ka niisugused ajad. Või uued telekomi reeglid, mis võimaldavad märkimisväärselt suurendada investeeringuid sidevõrkudesse EL-is, mõtlen siin eriti 5G võrke, mille koguinvesteering on umbes miljardit eurot Milline võiks olla Kadri Simsoni tulemus Euroopa Komisjoni energeetikavolinikuna?

Eks seda saab ikka töö pealt vaadata. Rohemajandus ja taastuvale energiale üleminek on ilmselt see, mille järgi Kadri Simsoni tööd lõpuks mõõdetakse.

Aga, andke andeks, miks te nüüd Eesti sisepoliitikas ebaõnnestute? Mina küll ei tunne, et oleksin siin isiklikult ebaõnnestunud. Eesti sisepoliitikas ei ole mul praegu mingeid ambitsioone, järelikult pole ka ebaõnnestumine võimalik.

Mullu mais rääkisite Postimehe Jüri Saarele, kuidas teete kõik selleks, et praegune valitsus võimalikult kiiresti ametist lahkuks. Ohkab Vormiliselt on ta küll ametis, aga minu arvates valitsust ei ole Eestil juba mõnda aega. Meenutagem kasvõi kuulsust kogunud pressikonverentsi möödunud nädalal [pärast neljapäevast valitsuse istungit], kus kaks ministrit — [rahandusminister] Martin Helme ja [sotsiaalminister] Tanel Kiik — omavahel räusklesid.

Navigeerimismenüü

Ja mida tegi peaminister? Peaminister naeratas, ütles, et ooh, sellist tulevärki oleks tahtnudki näha. Ratase tsitaat: "Ma vaatan, et selline tulevärk täna, et võimas. Otsepildis meedias sellist pressikonverentsi kaua olen oodanud.

Ei saa nii olla, et Eesti riigis kaks ministrit kemplevad võrdsusega tegelevate MTÜ-de rahastamise pärast, üks keelab ära ja teine ikka teeb, aga peaminister ainult naeratab. Kuidas oleksite teie peaministrina sel pressikonverentsil käitunud? Loomulikult ei oleks ma asja nii kaugele lasknud, see tulnuks selgeks rääkida varem, mitte minna pressikonverentsile omavahel räusklema. See ei ole mitte ainult peaministri peitupugemine pressikonverentsil, vaid tõendus sellest, et peaministrit Eesti riigil ei ole.

Pean siiski faktitäpsuse huvides ütlema, et see ei olnud räusklemine, vaid teravuste vahetamine. Ah, hinnangute küsimus. Olen mitmelt Eestist valitud europarlamendi liikmelt küsinud, kas neil on Ratasest kahju, sest valitsus on tal keeruline.

Kas teil on Ratasest mõnikord kahju? Kahju saab olla inimesest, kes on isiksus. Ta on muutunud nii ümaraks ja nii isikupäratuks, mandumine on olnud täielik.

Kui on kaotatud igasugune au ja väärikus, siis on raske kahju tunda. Abstraktselt võttes, jah, on. Aga konkreetse persoonina — sa oled peaminister, sul peab olema riigi ja rahva ees vastutus Kui mõelda, kuidas ta käitus enne viimaseid riigikogu valimisi, kui ta Kuidas suurendada parlamendiliige rahvavahendiga päev korrutas, kuidas meie riigieelarve on struktuurses ülejäägis ja nominaalses tasakaalus ning nädal pärast valimisi selgus, et ei olnud kumbagi.

Kuidas saab uskuda, et peaminister ei teadnud, millises seisus on Eesti riigi rahandus? Kuidas sa siis üldse peaminister oled, kui niisuguseid asju ka ei tea. Ta valetas. Kas mul saab olla kahju inimesest, kes valetab? Reformierakonna endised peaministrid Kallas, Ansip ja Rõivas jätsid möödunud aastal minemata Ratase pakutud eksvalitsusjuhtide pidulikule lõunasöögile.

Võinuks ju minna ja kõik südamelt ära öelda. Nagu mees mehele. Kas kellelgi on tõepoolest arvamus, et Ratas ei tea, mida ta on valesti teinud või ei tea, mida Ansip, Kallas ja Rõivas tema tegevusest arvavad?

Olen päris veendunud, et ta adub: see, millega nad praegu tegelevad, vastutustundlik käitumine küll ei ole. Vaevalt, et näost näkku ütlemine midagi paremaks teeks ja kas teie pakutud koht on ütlemiseks parim koht, ka selles julgen sügavalt kahelda. Miks te siis ei tahtnud seda?

Karel Reisenbukreporter Riigikogu istungisaal. Täna avalikustas sihtasutus esimese paketi ettepanekuid. Kõikide ettepanekutega plaanitakse valmis jõuda novembri alguseks.

Iga inimene ammendub oma ametis, juhtub see varem või hiljem. Mina tundsin selle ära siis, kui mul oli kaheksa aastat peaminister oldud. Inimene hakkab muganduma. Tuleb ära tabada see hetk, kui sa veel ei ole mugandunud, aga oht on väga suureks läinud, tekib kiusatus uut informatsiooni endasse enam mitte ammutada ja langetada otsused olemasoleva [teadmise] pealt.

Mõnda aega võib see anda päris häid tulemusi, aga oht, et eksitakse, on väga suur. Mina ei tahtnud ennast sinna asetada. Olen väga tänulik Eesti rahvale, et pärast üheksat aastat peaministrina valiti mind [] Euroopa Parlamenti, kusjuures ma sain Eestis kõige rohkem hääli.

Kuidas suurendada parlamendiliige rahvavahendiga

Seda juhtub harva, et inimene on olnud üheksa aastat täitevvõimu juht ega ole lõpuks näoli poris ja seljal jalajäljed. Kui kevadel teinuks valitsuse Reformierakond, kas teie oleksite siis praegu teist ametiaega Euroopa Komisjoni volinik? Paus Ajalugu ei tunne olekseid, ei ole mõtet väga palju selle üle spekuleerida.

Et kui Lembitul olnuks kuulipilduja, siis milline oleks maailm praegu välja näinud Aga jah, suure tõenäosega oleksin olnud Euroopa Komisjoni volinik.

Kultuurikomisjon on Riigikogu alatine komisjon, mis tegeleb haridust, teadust, noorsootööd, keelt, meediat, muinsuskaitset, sporti, loovisikuid, etendusasutusi, muuseume ja raamatukogusid käsitleva seadusloomega.

Kuid ei maksa arvata, et see amet on midagi niisugust, millest peaks kümne küünega kinni hoidma või mille puudumist peaks väga taga nutma. Mul on huvitav ka Euroopa Parlamendis, loodan, et [seal] alles läheb huvitavaks.

Olete ise kord väitnud, et jäänuks teie Reformierakonda juhtima, nagu olisiis poleks oravad kunagi opositsiooni kukkunud. Olete selles ikka nii kindel? Ah, kuulge Et tüütust küsimusest lahti saada, nähvad midagi ja siis tuleb järgmine küsimus Oleks ma teadnud, et see Kuidas suurendada parlamendiliige rahvavahendiga vastus hakkab nii iseseisvat elu elama See jääbki teiega.

Aga jah, eks minu repliigis mingi annus enesekindlust muidugi peitub. Olen kogu elu olnud suhteliselt enesekindel. Ehkki, alati olen ka kahelnud ja kaalunud argumente. Usun küll, et oleksin sellega hakkama saanud. Aga jälle — ajalugu ei tunne olekseid. Võibolla oleks teistel paratamatult tekkinud mõningane tüdimus Reformierakonnast, nii või naa? Tüdimus oli juba tekkinud. Ei ole päris normaalne, et üks erakond on nii pikalt valitsuses, nagu Reformierakond oli.

Demokraatias on vaheldumine päris loomulik. Aasta tagasi arvas Siim Kallas, et kolm praegust valitsusparteid vihkavad Reformierakonda ühiselt. Miks küll? Ma ei ole selle hinnanguga nõus. See koalitsioon on sündinud väga pragmaatilistel alustel ja kellegi vihkamine ei ole küll olnud liikumapanevaks jõuks. Jüri Ratasele oli praegune koalitsioon ainus võimalik, kus tema sai jätkata peaministrina.

Kuidas suurendada parlamendiliige rahvavahendiga

EKRE oli Reformierakonna poolt välistatud, see koosseis on neile ainus võimalus olla üldse valitsuses. Ja Isamaale on pensionireform pensioni II samba vabatahtlikuks pööramine, toim kindlasti teema, kus Reformierakonnaga poleks sellist kokkulepet sõlmitud, nagu saadi EKRE ja Keskerakonnaga.

Kuidas suurendada parlamendiliige rahvavahendiga

Nii et see valitsus on sündinud väga pragmaatilistel alustel. Vaadates seda, mis on hiljem tulnud, olen järjest enam veendunud — jah, see oli ainuõige samm.