Suurenenud blogi liige, Yoko Alender

Viimastel aastatel on mitmed koalitsioonipartei liidrid, liikmed ja aktiivsed toetajad esitanud seisukohti, mis minu arvates pole põhiseaduspärased või vähemalt on väga lähedal ületamaks põhiseaduse sätteid ja mõtteid. Hetkel on teise samba osatähtsus veel väike, näiteks aastal kanti pensionäri pensionikontole teisest sambast keskmiselt vaid 43 eurot kuus. Ühisturul tegutsemise eelduseks on küll EL nelja põhivabaduse — kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste tööjõu vaba liikumine, kuid teatavasti ei ole nendes kõigis ikka veel sajaprotsendilist vabadust.

Olete palutud edasistel korralistel ja erakorralistel sündmustel osalemiseks liituma uudiskirjaga: E-mail This field is for validation purposes and should be left unchanged. Ilmus EPLis Üha valjemini räägitakse rahvastikukriisist ja kahanemisspiraalist, ehkki Eesti elanike arv on tõusuteel — Eestist on saanud väljaränderiigi asemel sisseränderiik.

Rahvastikupoliitikast, rahulikult

Aga kuidas edasi? Kas võtame suuna olla säiliva või isegi suureneva rahvastikuga riik, mis tähendab ka läbimõeldud sisserändepoliitikat?

Suurenenud blogi liige

Alternatiiv on strateegia, mille alusel suudame säilitada või isegi parandada elukvaliteeti kahaneva rahvastiku tingimustes ja mis tähendab olulisi muutusi nagu õhem riik, suurem tootlikkus, leviv linnastumine jne.

Veel laiemalt võiks küsida: kas peame või saamegi arutelu tulemusel valida ühe või teise tee? Siin toimib palju meist sõltumatuid tegureid. Põhiseaduse järgi oleme kohustatud tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise. See eeldab mõlema stsenaariumi pidevat mõtestamist ja tööd lahendustega.

Euroopa Liidu mõju Eesti majandusele on 15 aastaga suurenenud

Näiteks Kas saame oodata sama head haridust Harjutused, kuidas suurendada peenise suurusi pensioni Kuidas suudame tagada eesti kultuuri säilimise ja arengu suureneva sisserände tingimustes? Väikse rahvana oleme tugeva rahvustundega ja nii väiksuse kui ka tugeva rahvustunde tõttu kardame, et rahvana kaome. Seetõttu kipume nägema iibe suurenemises eesmärki omaette.

Kindlasti on sündimuse suurenemisel rahvastiku kasvule pikas perspektiivis mõju, aga kas iibe kasv eesmärgina viib sihile? Uhked rootslased Teadlased toovad rootslaste erandliku kõrge sündimuskordaja põhjenduseks peresõbralikkuse kõrval rootslaste tunnet, et Rootsil läheb hästi.

Actress Allison Mack Negotiating Possible Plea After Sex Trafficking Arrest - TODAY

Peale riigi abi ja teenuste mõjutavad sündimust hoiakud. Võib-olla tekitab jutt rahvastikukriisist kui viimsepäevast hoopis vastupidist tendentsi?

Siinsed arvamused kajastavad üksnes minu isiklikke vaateid

Eesti on unikaalne eelkõige eestlaste jaoks. Üldistades on Eestis hea lapsi kasvatada: turvaline keskkond, head teenused ja toetused lastega peredele, looduslähedane ja vabadusi pakkuv elu.

 • Suurendage liikme kasutamise video vorgus
 • Rahvastikupoliitikast, rahulikult - Yoko Alender
 • Suurendage liiget 14 aastat
 • Meeste ulevaated liikme suurendamise eest
 • Täna hääletati ÜRO julgeolekunõukogusse viis uut mittealalist liiget, nende seas ka Eesti.
 • Üleminekuaeg on aastatel kuni
 • See on piisavalt pikk aeg, et hinnata EL siseturul osalemise kasu meie majandusele.

Siiski on kohaliku elu korralduses ja lasterikastesse peredesse suhtumises veel asju, mida saame parandada. Kui võtame iibekasvu asemel sihiks muuta Eesti tõeliselt peresõbralikuks, on see kindlasti ka mujal elavatele eestlastele tugev argument siia tagasi tulla.

Peame riigina olema selleks valmis ning tahtma ja oskama neid aidata. Eesti peresõbralikkus sõltub näiteks lasteaiakohtadest, koolide meeleolust, perearstindusest, toest nii majanduslikust kui ka Suurenenud blogi liige lapsevanematele, teadlikest ja paindlikest töö ja pereelu ühildamise võimalustest jne.

 1. Mis on loomade liikme suurus
 2. Linnapea vastuvõtt on toimunud viimastel aastatel küll Paide restoranis ja kultuurikeskuse väikeses saalis, kuid alguse on see traditsioon saanud ikkagi siit — Raekojast.
 3. Minu muudatusettepanekutest Tegin nn abielureferendumi eelnõule kokku 98 muudatusettepanekut.
 4. Mitu sentimeetrit voib peenise suurendada
 5.  У вас есть кое-что, что мне очень нужно, - сказал Беккер.
 6. Stock Foto meeste liikmed erineva suurusega
 7. Kuidas suurendada uroloogia noukogu liige

Arvan, et eesmärki peresõbralikust Eestist ei vaidlusta ükski erakond ega maailmavaade. Samuti teenib see põhiseaduses seatud eesmärki nii suureneva kui ka kahaneva Eesti strateegia puhul. Üks heaolu olulisi komponente on töö ja palk. Tööandjate sõnul on Eesti arengu suurim pudelikael tööjõupuudus.

BLOGI ja VIDEO | Võit Eesti diplomaatiale! Eestist saab julgeolekunõukogu mittealaline liige

Automatiseeritud tööjõul, inimeste paremal rakendamisel ja diasporaa Eestisse naasmisel on mõju, aga üsna väike või ajutine. Suurim roll sisserändel Lühikeses ja pikas perspektiivis on suurim mõju sisserändel.

Suurenenud blogi liige

Nii kestva kui ka kahaneva rahvastiku puhul tuleb läbi mõelda Suurenenud blogi liige kujundada mõistlik juhitud rändepoliitika, kus on faktipõhiselt käsitletud õpirännet, spetsialistide ja lihttööliste rännet. Suurim osa Eestisse rändajaid tuleb endise Nõukogude Liidu aladelt. Tulijad räägivad sageli emakeelena või teise keelena vene keelt ja liiguvad siin Eesti venekeelsesse kogukonda, koondudes sageli ka elukohapõhiselt segregeeritud paikadesse.

Meie ülesanne on Eesti kogukondi lõimida, mitte segregatsiooni juurde luua. Ehkki praegune valitsus ei soovi seda arutadagi, on minu hinnangul üks järgmisi suuri eesmärke luua ühtne Eesti haridussüsteem.

Suurenenud blogi liige

Arvan, et me kõik, kes peame end eestlasteks ja kellele Eesti edu korda läheb, peame astuma samme, et liikuda juba nüüd parema Eesti poole, et paraneks perede heaolu, nii laste kui ka eakate tervis ja ettevõtjate tootlikkus ning väheneks segregatsioon jne. Loomulikult peab Eesti rahva parem käekäik olema eelduslikult läbi kaalutud igas otsuses, mille riigikogu langetab.