Suurendada liige nagu juhtub, Uudised - Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Praeguseks on klubi nimetust veidi laiendatud: Noorte Põllumeeste ja Aednike Klubi. Nimelt aasta pärast olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu kiitis Riigikogu ise heaks riigieelarve raamseaduse muudatused, mille tulemuseks oli veelgi suurem Riigikogu sisulise rolli vähenemine.

Vestlusõhtu toimub Klubi liikmetele on osalemine prii, teistele on osalemistasuks 1 euro. Laual on tee ja vastlakuklid. Tugevdamaks sidemeid üliõpilaste ja praktikute vahel asutati Kes on puutunud kokku taimekasvatusega, see teab, et tähed N, P ja K sümboliseerivad kolme olulisemat taimetoiteelementi.

NPK kutsub: vestlusõhtu MAK 2014-2020 teemadel 04.03.2014

Kas valdkonna eest vastutav minister soovib, et menetlusotsused sünniksid valikuliselt, s. Kas kuritegude menetlemisel nähakse puudusi vaid olukordades, mis seotud vaid enda ambitsioonide elluviimise ja põrumise välistamisega vt avalikku debatti puudulike rahapesu-uurimiste teemal?

suurendada liige nagu juhtub

Käesoleval juhul näib, et valitsusliikmed taipavad küll rahapesukuritegude menetlemise efektiivsuse tõstmise vajadust, kuid tahaksid pärssida demokraatliku õigusriigi seisukohast teise olulise kuriteoliigi — korruptsioonikuritegude — uurimist ning suunata uurimisi erakondlikest huvidest lähtuvalt. See on ohu märk ja on üldteada, et riikides, kus nimetatud kuritegude avastamine on madal, on korruptsioon ja rahapesu jõudnud oma juured ajada ka avalikku sektorisse.

Seega jääb vaid paar võimalust: valitsusliikmete vastavad positsioonid on tingitud kas kuriteokahtluste varjamise soovist, hirmust või lihtsast rumalusest.

Uus aasta suurendab tudengiesindajate hulka mitmekordselt

Arusaamatuid vasturääkivusi igal juhul jagub. Kaalutlev ühiskonnaliige, eriti valitsusliige peaks mõistma, et riiklike institutsioonide sõltumatuse käsitlus nende tööd reguleerivates seadustes ja eeskirjades ei ole vaid näiline aususe illustratsioon. Tegemist on kaitsemüüriga sekkumiste ja mõjutuste eest, mida praegu üritatakse teadlikult kõigutada. Sekkumisel võivad olla tõsised tagajärjed — argliku loomuga ametnikud võivad sellele alluda, hirmust kanged keskastme juhid sellest tulenevalt korraldusi jagada ning selliselt stabiilne pinnas tasapisi kõikuma hakkabki.

NPK selle aasta viimane vestlusõhtu Emeriitprofessor Paul Kuldkepp oli NPK klubi asutaja ning on väga suurte kogemuste- ja teadmistepagasiga. Nagu ikka, ootab klubi oma vestlusõhtutele ka EMÜ töötajaid ja kõiki põllumajandushuvilisi. Noorte Põllumeeste Klubi liikmetele on üritus tasuta, külalistele 1 euro. Pakutakse jõulumeeleolu hõõgveini, tee ja suupistetega!

Praegu on rünnatud prokuratuuri tõsise korruptsioonikahtluse uurimisel. Valdkonnas, kus kahtlus on üles kerkinud, ei suuda vastutav minister pidada avalikkusega ausat ja tõsiselt võetavat diskussiooni.

suurendada liige nagu juhtub

Olukorras, kus tuleks anda aeg ja ruum sõltumatule ja segamatule uurimisele, annab osa valitsusest signaali, mis kuulutab õigusemõistmise õõnestamist ja katsub mõjutada selles osalejaid. Nimelt aasta pärast olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu kiitis Riigikogu ise heaks riigieelarve raamseaduse muudatused, mille tulemuseks oli veelgi suurem Riigikogu sisulise rolli vähenemine.

suurendada liige nagu juhtub

Ühtlasi avas seadusemuudatus täiesti uued ja ennenägematud võimalused muuta riigieelarve dokument veelgi üldisemaks ja keerulisemaks. Õiguskantsler hoiatas oma kirjas, et muudatused kitsendavad lubamatul määral Riigikogu pädevust teha riigi järgmise aasta poliitiliste prioriteetide kohta sisulisi otsuseid ning rõhutas, et põhiseadus ei luba Riigikogul sel määral oma eelarvepädevusest loobuda.

Uus aasta suurendab tudengiesindajate hulka mitmekordselt | paikusemesimumm.ee

Aga tõenäoliselt mõjutas otsustajaid Rahandusministeeriumi lubadus, et alates Kas see on nii läinud, seda saab igaüks ise otsustada.

Aasta-aastalt Riigikogu rolli vähenemist ja riigieelarve üldisemaks muutmist nimetatakse paljudes dokumentides hellalt paindlikkuse suurendamiseks.

  • Polli suuruse kusitlus
  • Kuhu kadus arusaadav riigieelarve?
  • Suurendage liikme vaakumpumpa

Paindlikkus on vaieldamatult vajalik, et vältida pidevaid eelarvemuudatusi või lisaeelarvete tegemist. Alati on küsimus, kust jookseb paindlikkuse ja printsiibituse piir.

  1. Osaniku häälte arv 1 Osaniku häälte arv peab olema võrdeline tema osa suurusega.
  2. Sibul: riigikogu liikmete matmisel arvestatakse iga juhtu eraldi | Eesti | ERR

Kui näiteks Selle piiri valik sõltub eelkõige Riigikogust endast. Mida Riigikogu peab oluliseks ja mida mitte. Hetkel on jõuõlg olulisuse ja mitteolulisuse määramisel Rahandusministeeriumis. Põhiseaduse vaimu hinnates peaks see olema Riigikogus.

You are here

Riigikontroll on, muide, läbi aastate saatnud Riigikogule kirju, kus on juhtinud tähelepanu, et Riigikogu annab järk-järgult ise ära oma otsustusõigust. Riigikogu saab talle kuuluva võimu ja vastutuse ainult ise tagasi võtta.

Tänavu Töökoosoleku tonaalsus ja selle koosseis, kuhu kuulub esindajaid nii opositsioonist kui ka koalitsioonist, Riigikogu esimees, endised peaministrid, endised rahandusministrid jne, näitas selgelt, et olukord ei rahulda enam ka Riigikogu liikmeid ning nõudlus ja vajadus selguse järele on olemas. Riigikogu rolli taastamine ning riigieelarve arusaadavus on vajalik selleks, et avaliku raha kasutamine ja planeerimine oleks avalikkusele arusaadav ja läbipaistev.

NPK selle aasta viimane vestlusõhtu

Riigieelarvega väljendatavad riigi arengu prioriteedid peavad olema arusaadaval viisil avaliku arutelu objektiks Riigikogu komisjonides ja saalis, mitte vaid ministeeriumides.

Kuigi enamasti ülikooli ja instituutide huvid kattuvad, on siiski ka olukordi, kus otsustuskogus seatakse esikohale enda struktuuriüksuse huvid. Esinduse juhatus loodab, et tudengiesindajad aitavad otsustuskogudes sellistel juhtudel kogu ülikooli ja õppekvaliteedi eesmärke silmas pidada.

Nii tahavad nad näidata, et üliõpilased ei ole lihtsalt otsustuskogude juures esindatud, vaid osalevad nende aktiivsete liikmetena terve ülikooli juhtimises ja paremaks keskkonnaks muutmises. TÜÜE on asunud üliõpilasi innustama, et ka n-ö tavatudengid võtaksid senisest enam sõna ülikooli ja haridusmaastiku juhtimises.

Nii on nad oma Facebooki lehe abil aidanud korraldada üliõpilaste veebiintervjuusid nii TÜ rektori Volli Kalmu kui ka haridus- ja teadusministri Jürgen Ligiga. Katsetatakse ka muid viise, et tudengitele selgitada, mis ülikooli juhtimises toimub ja millega üliõpilasesindus täpsemalt tegeleb.

Mis juhtub investeeringutoetustega, mis pindalatoetustega? Noorte põllumeeste klubi ootab MAK vestlusõhtule osalema nii tudengeid kui ka õppejõude ja teadustöötajaid. Vestlusõhtu toimub

Lisaks veebiintervjuudele korraldavad nad ülikoolielu teemadel arutelusid ja teevad igal kuul oma tegevusest ka lõbusa n-ö aruandevideo. Samuti tahavad nad senisest enam kaasata huvigruppe, kes on siiani ülikooli juhtimisest mingil põhjusel kõrvale jäänud — näiteks doktorandid ja välistudengid.