Liikme valik

Erinevuseks on see, et korteriühistul puudub juhatus. Sa võid: maksta endale autokompensatsiooni ja katta kodukontori kulusid , maksta vajalikke koolitusi ettevõtte arvelt jne — keegi ei anna sulle medalit selle eest, et sa ettevõtte kulud isiklikult arvelt maksad, kasuta oma õigused ära. Ülejäänud tööde teostamise ta aga korraldab ühistu nimel ja ühistu huvidest lähtuvalt. Kui populatsiooni liikmed on nummerdatud ja määratud sobiv valimi maht, siis valimi koostamiseks valitakse nimekirjast liikmeid mõne formaalse juhuslikkuse meetodiga.

Esimese kahtluse maandab asjaolu, et kui ettevõte on huvitatud teenust osutama, siis teeb ta kõik endast oleneva, et lahendada halduri võimaliku mittesobivusega seotud küsimuse. Ebakorrektse tegevuse riski maandamiseks tuleb üldkoosolekul määrata pädev revisjonikomisjon või revident, kes kontrollivad haldusfirma tegevuse korrektsust ja seadustele vastavust.

Selle mudeli puhul ongi usaldusväärse haldusfirma valimise kõrval teiseks oluliseks küsimuseks majaelanike seast pädeva revidendi valimine.

Video- või häälkõne alustamine

Kõikidel Liikme valik puhkudel on ebarahuldava koostöö puhul võimalik leping lõpetada ja valida kas teine ettevõte või korteriomanikest juhatus. See mudel sobib korteriühistule, kui korteriomanikest ei leidu korteriühistu juhatusse valimiseks inimesi, kellel oleks piisavalt teadmisi, oskusi ja aega korteriühistu juhtimise ja professionaalselt elamu korrashoiu korraldamisega tegeleda või motivatsiooni seda koostöös halduriga teha. Vaatamata kõikidele selle mudeli tugevatele külgedele, on korteriühistu jaoks riskivabam ja korteriomanikele suuremat turvatunnet pakkuvamaks lahenduseks, valida esialgu majaelanike seast juhatus ja võtta abiks haldur või haldusfirma, kes täidab kõiki juhatuse ülesandeid eelmisena käsitletud mudel.

Kui mõne aja jooksul sujub koostöö haldusfirmaga hästi ja on näha, et ta tegutseb korteriomanike huvidest ja enamuse soovidest lähtuvalt, siis võib kaaluda juhatuseta mudelile üleminekut. Enne seda, pigem mitte.

Tegemist on nõndanimetatud terviklahendusega ja see on võimalik, kuid erapoolikuse riski tõttu, tuleb suurt tähelepanu pöörata juhatusepoolsele asjatundlikule kontrollile haldusettevõtte tegevuse üle. Seda ennekõike nende tööde maksumuse üle, mis ei ole lepingu sõlmimise ajal etteennustatavad ja ei sisaldu fikseeritud kuutasus.

Viimased seisukohad

Nendeks töödeks on näiteks avariiremonttööd, väiksemad ja suuremad remonttööd ning renoveerimistööd. Eelnimetatud asjaolusid võibki pidada antud mudeli puhul suurimateks puudusteks.

Suurenemine liikme laiendaja Kuidas suurendada liikme usaldusvaarselt

Ka ei pruugi olla võimalik vahetada hooldus- ja heakorratööde teostajat olukorras, kus haldusfunktsiooni täitmisega ollakse tegelikult rahul või teatud juhul ka vastupidi. Ettevõtjana juhatuse liikme ja omanikuna on sul vabadus teha endale sobivaid valikuid, sul on suur vabadus, aga ühtlasi ka märksa vähem riigi kaitset, lisaks on sul kohustused oma töötajate ees.

Ettevõtja tasu vs töötaja tasu — vabadus vs seadusejärgsed õigused? Ettevõtjana juhatuse liikme ja omanikuna on sul vabadus teha endale sobivaid valikuid, sul on suur vabadus, aga ühtlasi ka märksa vähem riigi kaitset, lisaks on sul kohustused oma töötajate ees.

Töötajana on sinu vabaduse aste märksa väiksem, pead alluma tööandja korraldustele ja töökorrale, aga see-eest on sinu vastutus väga piiratud ja riigi kaitse ulatuslik. Eks igal valikul ole omad plussid ja miinused.

JÄRELDUSED

Teatud reeglid siiski on. Juhuslike arvude tabeli või arvuti juhuslike arvude generaatori abil leitakse soovitud valimi mahule vastav arv juhuarve, mis määravad ära valimisse valitavate üldkogumi liikmete järjekorranumbrid.

Liikme ja Tohus, kas koor selle suurendamiseks

Isikud, kelle järjekorranumber ühtib genereeritud juhuarvuga, võetakse valimisse tabel 1. Sellisel viisil on täidetud metoodiline nõue - populatsiooni igal liikmel on võrdne võimalus sattuda valimisse.

Suurenda video Dicki treeningut Suurenda munn pumba videoga

Lihtsat juhuslikku valikut ei saa teha ilma piisavalt täpse populatsiooni nimekirjata. Sageli on sellise nimekirja koostamine problemaatiline ja kulukas, mistõttu lihtne juhuvalim osutub mõnikord ebaefektiivseks.

Suurendage liikme massaazi meetodeid Liikmesuurused Mehed Vaata

Lisaks on lihtne juhuslik valik ka aeganõudev. Seetõttu otsitakse lihtsa juhusliku valiku alternatiive, selle süstematiseeritumaid ja kombineeritud viise.

Mida pidada silmas korteriühistu juhatuse, halduri ja haldusfirma valimisel | MG Kinnisvarahaldus

Tabel 1. Näide lihtsa juhuvalimi moodustamisest Lihtne juhuslik valik Ühes koolis uuriti õpilaste arusaamu koolivägivallast. Nimekirjas oli õpilast, millest tuli uurimiseks moodustada õpilasega juhuvalim.