Suurendas enese jatkusuutlikkuse liige.

Ajutised või sihtotstarbelised seadusandlikud meetmed, millega sisuliselt antakse liikmesriigi keskpangale juhiseid selle kasumi jaotamise kohta, ei ole lubatud. Rohetiiger koondab sektoriteülest ühiskondlikku tellimust tasakaalus majanduse saavutamiseks. Lühemad perioodid ei saa olla põhjendatud isegi juhul, kui neid kohaldatakse üleminekuperioodil. Kuna tingimused, mille alusel keskpanga presidendi võib ametist vabastada, on liidu õiguse autonoomsed põhimõtted, ei sõltu nende kohaldamine ja tõlgendamine riigisisesest kontekstist. Seda kohustust ei mõjuta aluslepingute ja põhikirja ülimuslikkus riigi õigusaktide suhtes ega vastuolude laad. Liikmesriigid ei või ka takistada keskpankasid loomast oma reservkapitali tasemel, mis on EKPSi liikmele vajalik selleks, et ta saaks oma ülesandeid täita.

Suurendas enese jatkusuutlikkuse liige

Kalender Rohetiigri asutajaliige Kaamos Group: majandussektori edu ja jätkusuutlikkus sõltub ühisest panusest Eesti kapitalil põhinev investeerimisfirma Kaamos Grupp võtab Rohetiigri asutajaliikmena nii sektoriülese eeskuju andja kui ka majandusliku jätkusuutlikkuse edendamise rolli, et tagada seeläbi jätkusuutlikumat tegevust nii enda haruettevõtetes kui ka ühiskonnas tervikuna. Just sel põhjusel otsustasime Rohetiigri asutajateringiga liituda. Mõistame, et parimat eeskuju saab näidata läbi praktika, ühise katusorganisatsiooni toel ning koostöös teiste ettevõtetega.

Oleme juurutanud keskkonnasäästlikku mõtteviisi oma ärikondlikkes arendustes, mille eeskujulikuks näiteks on Avala päikesepark Tallinna kesklinnas.

Suurendas enese jatkusuutlikkuse liige

Ta lisas, et jätkusuutlikku tegevust arendatakse kindlasti grupi erinevates tegevusharudes, sest sellest sõltub nii jätkusuutlik areng kui ka ettevõtete ja ühiskonna terviklik toimimine. Rohetiiger on koostööplatvorm, mille eesmärk on suurendada keskkonnateadlikkust ja panna alus tasakaalus majandusele, nii nagu Tiigrihüpe käivitas tehnoloogiasektori arengu.

Rohetiiger koondab sektoriteülest ühiskondlikku tellimust tasakaalus majanduse saavutamiseks.

Suurendas enese jatkusuutlikkuse liige

Selleks kogutakse ja rakendatakse keskkonnasõbralikke praktikaid igas sektoris. Platvorm pakub liikmetele võimalust osaleda Rohetiigri Akadeemias, kus ettevõtted töötavad koostöös ekspertide ja mentoritega välja kava, kuidas vähendada oma ettevõtte keskkonnamõju. Le Coq, Tere, Puhastusimport.

Kaamos Group on Kaamos Groupi suurimad investeeringud hõlmavad kinnisvaraarendust, ehitust, puidutööstust ning energeetikat. Vaata lähemalt www.

Sihiks on suurendada FSC serditud puidu pakkumist.